Pyton 2015-03-17 14:59 #185 + ( -43 ) -

Zabezpieczenie przed SQLInjection poziom Expert:
function check_string($kod) {
	$kod = trim($kod);
	$kod = strip_tags($kod);
	$kod = htmlspecialchars($kod);
	$kod = str_replace('"', '&quote;', $kod);
	$kod = str_replace("'", '', $kod);
	$kod = str_replace('delete', 'delet', $kod);
	$kod = str_replace('update', 'updat', $kod);
	$kod = str_replace('drop', 'dro p', $kod);	
	
	return $kod;
}

Skrypty użytkowników

  1. Klasa obsługi szablo... Lirdoner
  2. Sekcje user76
  3. Klasa walidująca for... user76
  4. Licznik Gości online korey
  5. Form Builder Comandeer
  6. Dynamiczny licznik z... korey
  7. Captcha Comandeer