Pyton 2015-03-17 14:36 #183 + ( -27 ) -

ID Użytkownika? Proszę:
function id() {
	global $identyfikator;

    if($identyfikator>0) {
		return $_COOKIE['id'];	
	} else {
		return 0;	
	}
}

Skrypty użytkowników

  1. Klasa obsługi szablo... Lirdoner
  2. Sekcje user76
  3. Klasa walidująca for... user76
  4. Licznik Gości online korey
  5. Form Builder Comandeer
  6. Dynamiczny licznik z... korey
  7. Captcha Comandeer