Jokny 2017-08-04 16:20 #209 + ( 25 ) -

Funkcja do dzielenia dwóch liczb:

<?php
   public static function div($a, $b) {
      if (empty($a) || empty($b) || $b == 0 || $a == 0) {
        return 0;
      }
      return $a / $b;
    }
?>

Categories

 1. wszystkie wszystkie komentarze all (1)